Artpark_red.jpg

ART FOR THE PUBLIC

IN TAALINTEHDAS

To date, the Norpas public art initiative Artpark has situated 4 works of art which are accessible to the public in Taalintehdas:

Johanna Turunen: Sininen taivas. 

Joaquin Jara (ES): Portrait of Taalintehdas

Tuomas Korkalo: Yhdessä olemme  ryhmä.

Outi Linnosuo ja Oona Tikkaoja: Piiloleikki.

Taalintehdas - Artpark

Norpas ry on tuottanut julkisia ympäristötaide-, kuvataide- ja veistosteoksia Taalintehtaan ruukkikylälle Artpark-teospuistoon vuodesta 2017. Teoksia on tällä hetkellä neljä, joista kolme veistoksellista ympäristötaideteosta sekä yksi on muraali. Artparkin teokset ovat pysyviä, mutta osa, erityisesti ympäristö-taideteoksista, on tarkoituksella tehty ja jätetty luonnon, miksei toisinaan myös ihmisen osana luontoa, muokattavaksi.

 

Tarkoituksenamme on juurruttaa taidetta pysyvämmin osaksi Taalintehtaan kylää ja yhteisöä sekä tuoda taidetta kaikkien ihmisten ulottuville.

 

Tavoitteenamme on tuottaa vuosittain vähintään yksi uusi julkinen teos siten, että teokset muodostavat jatkuvasti karttuvan teosten kudelman. Teoksia ei kuitenkaan ole rajattu tietylle alueelle "patsaspuistoksi", vaan ne ovat Taalintehtaan ruukkikylälle luonteenomaisesti ripoteltuna pitkin kylää ja luontopolkuja. Teosten kudelmasta tulee vuosien mittaan Taalintehtaalle leimaa-antava kattava julkisen ympäristö- ja kuvataiteen ulkoilmanäyttely.

Artparkin myötä pyrimme kuitenkin vahvistamaan Taalintehtaan tunnettuutta taideyhteisönä ja -kylänä. Vuonna 2021 tarkoituksenamme on tuottaa kaksi teosta, joista toinen tulee olemaan kuvanveistäjä ja ympäristötaiteilija Jenni Tieahon ympäristötaideteos/veistos.

Teosten valinnassa kestävyydellä ja ympäristövaikutuksilla on suuri merkitys. Julkisen taiteen tekijät voivat hakea residenssiin ja teoksista ja työskentelystä maksetaan työ- ja materiaalikorvaus. Avoimen hakemuksen voi lähettää info@norpas.fi.

Residenssi- ja Artpark-toiminnalla pyrimme juurruttamaan taidetta pysyvästi Taalintehtaalle erityisesti. Visionamme on, että kymmenen vuoden päästä Taalintehdas tunnetaan taidekylänä, jossa on paljon kulttuurialan omaehtoistatoimintaa sekä taidetta kaikkien koettavaksi ympäri vuoden. Festivaali ja residenssi toimivat alkusysäyksenä toiminnallemme.

Tavoitteenamme on, että julkisesta taiteesta ja muusta kulttuuritoiminnasta huokuu henki, että taide ei ole tuote, joka on rahalla hankittu, vaan tarkkaan harkittua ja ympäristöön, kylän historiaan ja kulttuuriin sopivaa sekä sosiaalisesti ja ajallisesti kestävää.

Haluamme siis toteuttaa toiminnan alusta lähtien huolella ja kunnolla, ruohonjuuritasolta ja alusta pitäen, teos kerrallaan harkiten. Kyseessä ei ole siten yhden ihmisen näkemys vaan pyrimme kaikessa osallistamaan ja kunnioittamaan kyläyhteisön, sen asukkaiden, yrittäjien sekä kunnan toiveita.

ARTPARK_Sivu_4.jpg
Maalaus2-770x562.jpg
_MG_2436.JPG
_98A0770-1.JPG
ARTPARK_Sivu_2.jpg